Targad masinad

Targad masinad on osa Industry 4.0 lainest.

Palju rohkem infot seadme töö, tootlikuse, hoolduse ja seisakute kohta.

Tänapäeva tööstus eeldab, et automatiseeritud masina kasutajaliides on operaatorile mugav ja intuitiivselt arusaadav. Hea kasutajaliidesega seadme operaatori produktiivsus on suurem, väheneb imimliku vea tõenäosus.

Samas, targalt ehitatud masin saab pakkuda tunduvalt rohkem informatsiooni, millest on huvitatud teised tootmise osapooled: hooldusmeeskond, tootmisjuhid ja juhtkond.

Infovahetus võib käia ka tarkade masinate omavahel või targa masina ja andmebaaside vahel.

Operaatorile mugavaks

Masina produktiivsus sõltub väga palju operaatori toimingutest. Kui masina kasutajaliides on tehtud mugavaks, lihtsaks ja informatiivseks siis operaatoril suureneb tootlikus ja väheneb eksimuste võimalus.

Masina koht-kasutajaliidesena kasutame Mitsubishi operaatorpaneele, mis on töökindlad, rohkete võimalustega ja väga hea graafikaga.

Kasutajaliidestuse võime teha ka MAPS SCADA tarkvaraga, mis paigaldatakse operaatori ruumi arvutisse.

Liidestuse väljatöötamisel teeme palju koostööd tellijaga erinevatel tasanditel.

Info hooldusele

Hooldusmeeskonna tööst oleneb, kui palju on tööseisakud masinate rikete tõttu.

Info masina koormatuse, osade kulumises ja vigade ajaloo kohta tagab hooldusele võimaluse varuda vajalikud osad ja planeerida hooldust nii, et tööseisakuid oleks minimaalselt ja nende kestvus lühike.

Hoolduse kasutajaliidese võib lisada operaatorpaneeli või  SCADA-sse. Meie kasutame Mitsubishi kontrollereid siiseehitatud veebiserveriga, mis sobib väga hästi ka hoolduse kasutajaliideseks.

Kaugligipääs

Lihtne kaugligipääs masinale võimaldab jälgida ja juhtida masina tööd.

Kaugligipääsu võimaluse eelis on ka see, et masina tõrke korral meie suudame tunduvalt kiiremini reageerida ja jõuda vea põhjuseni ilma, et peaks sõitma kohapeale.

Kaugligipääsu seadmena kasutame Tosibox® tooteid, mis võimaldab luua turvalise, mugava, mitme kasutajaga kaugühenduse masinaga.

Suured andmed

Kõik eelnevalt toodud masina andmed ja lisaks masina tootmisstatistika loovad nn Suured andmed, mis on üks osa targa tootmise juhtimisest.

Tuues need andmed SCADA serverisse on võimalik analüüsida masina produktiivsust, töökindlust, operaatorite tööd, planeerida hooldust, vähendada tööseisakuid jne.

Edastades andmed edasi kontori poolele vajaliku informatsiooni saavad ka logistikud, müügiosakond, tootmise planeerijad jne.

Text_network

Vajad rohkem infot?

Indrek Vendelin

Projektijuht / Juhatuse liige